Aktiebolag

Allt fler väljer att skapa egna företag. De flesta väljer enskild firma som bolagsform eftersom det upplevs vara enklare. Till viss del stämmer detta, men sammantaget överväger fördelarna med aktiebolag många gånger alla eventuella svårigheter. Det huvudsakliga skälet till att bilda AB istället för att driva enskild firm är att det juridiska ansvaret separeras, vilket bland annat innebär att du inte nödvändigtvis hålls som ekonomisk ansvarig vid en konkurs, en stämmning eller annan juridisk process.

En annan fördel med att bilda aktiebolag är att det ger dig goda möjligheterna att återinvestera och planera vinst-/lönuttag. Vilket gör det lättare att långsikt planera och driva verksamheten. Genom vinstutdelning kan den som har AB dessutom sänka den totala skattebördan jämfört med en enskild firma. Belopp som betalas ut från aktiebolag genom utdelning beskattas normalt endast med omkring 20 %, istället för den vanliga skattesatsen på omkring 33%.

Detta krävs för att starta ett aktiebolag

  • Aktiekapital om 50.000 kr för privata bolag
  • Aktiekapital om 500.000 kr för publika bolag
  • Måste finnas en/flera ägare
  • Måste finnas en styrelse med minst en ledamot/suppleant som inte är ägaren.
  • Du måste vara över 18 år eller 16 år med särskilt tillstånd
  • Du får inte vara försatt i konkurs.