Starta enskild firma

Den vanligaste typen av företagare i Sverige är enskild näringsidkare. Firmor som drivs i denna bolagsform återfinns inom princip alla tänkbara branscher och yrkesområden, men några typexempel är byggfirmor och frisörer.

Att starta upp en enskild firma är mycket enkelt och kostar inget. En förutsättning för att du skall kunna registera ett sådant företag är att du avser driva en vinstdrivande verksamhet, är över minst 16-18 år och ej har näringsförbud, förvaltare eller tidigare blivit satt i konkurs.

Begreppet lön existerar inte inom denna företagsform, istället är all vinst beskattningsbar och ägaren ordnar sin försörjning genom egna uttag från denna vinst. För att kunna fakturera andra bolag och privatpersoner för tjänster och utförda arbeten måste den enskild näringsidkare ha en gilltig f-skattesedel och vara momsregisterad.

Samtliga affärshändelser som sker inom det enskilda företaget måste kunna redovisas. Alla händelser inom den enskilda firman skall bokföras löpande och deklareras årsvis i samband med den privata inkomstdeklarationen. Dessutom skall momsen redovisas kvartalsvis eller årsvis.

Som enskild näringsidkare vilar det yttersta juridiska ansvaret för företagsverksamheten på dig själv. Det innebär i praktiken att du personligen är juridiskt ansvarig vid t.ex. rättstvister och ekonomiska trångmål riktade mot företaget.

Den enskild firman registeras i den egna namnet och om du inte väljer att ange ett företagsnamn kommer bolagsnamnet vara det samma som ditt namn. Alla företag i Sverige har även ett organisationsnummer, enskilda firmor använder registrantens personnummer som org.nr.

Detta krävs för att starta upp en enskild firma:

  • Vara äldre än 16 år eller i vissa fall 18 år
  • Får ej vara satt i personligkonkurs
  • Får ej ha näringsförbud
  • Får ej ha förvaltare
  • Måste vara bosatt i Sverige annars krävs samordningsnummer
  • Driva en vinstdrivande verksamhet