Fem saker du bör fundera över innan du startar eget

Det är mycket att tänka på innan man är redo att sätta igång företagandet på riktigt. Här har vi samlat fem viktiga punkter som du måste förhålla dig till som egenföretagare.

Affärsidé - Per definition bedrivs alla företag med ett tydligt vinstintresse. Grunden för alla vinstdrivande verksamhet är en affärsidé. Viktigast av allt är därför att se till att ta fram en praktiskt genomförbar affärsidé.

Ekonomi - Även om det inte alltid är så roligt att fundera över de ekonomiska aspekterna kring företagande är ekonomin en avgörande faktor för de flesta utav oss. Hur planerar du att överleva, kommer du få lön från annat arbete eller hoppas du kunna leva på företaget nästan omedelbart?

Tid - Att starta eget och driva verksamheten framåt är tidskrävande. En förutsättning för framgångsrikt enterprenörskap är tid. Räkna initalt med att allt tar mycket längre tid än vad du tänkt. Har du den nödvändiga tid som kommer att krävas?

Kompetens - Försöka att betrakta dig själv objektivt. Vilka kompetenser besitter du? Har du rätt färdigheter och kompetenser för att starta just denna typ av verksamhet?

Styrkor och svagheter - När du funderade över vilka kompetenser du besitter, kommer du utan att tänka på det börja värdera dina olika sidor. Vad är du riktigt bra på och var finns dina svagheter. På detta vis förbättrar du din självkännedom och kan på ett tidigt stadium identifiera tänkbara fallgroppar i ditt företagande.


Brasklapp: Även om det är klokt att fundera igenom ovanstående fem punkter, är det även viktigt att komma ihåg att inget är skrivet i sten. Visserligen är vi dem vi är, men mycket kan vi lära oss och livet självt handlar om utveckling.

Dessutom kan stykor väga upp svagheter. Brister i t.ex. kompetens kan till viss del vägas upp med engagemang och driv.