Statliga myndigheter

Staten bestämmer under vilka premisser som företag får bedriva verksamhet i Sverige. Det fortlöpande ansvaret för detta är fördelat på ett antal både större och mindre myndigheter. Här listar vi de viktigaste myndigheter för dig som är företagare.


Bolagsverket.se

Det är Bolagsverket som sköter handläggning och registering av företag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening. Den som vill starta upp aktiebolag skall således vända sig til Bolagsverket, det är också till detta verk som årsredovisningen skall skickas.


Skattverket.se

Skattverket är en statlig myndighet med uppgift att hantera, överse och driva in skattepengar från privatpersoner och företag till den svenska staten. För att bedriva vinstdrivande företagsverksamhet i Sverige krävs att du är momsregisterad och har f-skatt, det är skatteverket som godkänner och delar ut denna typ av skattesedlar. Det är även till skattverket som företagsredovisningar och moms- och skattedeklarationer skall skickas in.


Tillvaxtverket.se

I en globaliserad värld är god konkurrensförmåga en förutsättning för framgångsrikt företagande. Tillväxtverket är en statlig nationell myndighet som faller under Näringsdepartementet. Mycket av tillväxtverkets arbete går ut på att skapa bättre förutsättningar för svenska bolag.


Försäkringskassan.se

Försäkringskassan handlägger och har hand om statliga bidrag och ersättningar. Sverige har ett omfattande trygghetssystem som omfattar alla medborgare. Totalt utreder och beslutar Försäkringskassan om 40-talet olika ersättningar.


Prv.se

Det är vikigt att skydda dina produkter och varumärke. Patent- och registreringsverket (PRV) har till uppdrag att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. PRV är en statlig myndighet med omkring 350 anställda.