Företagsorganisationer

Det finns en mängd sammanslutningar, organisationer och nätverksgrupper som riktar sig till företagare inom olika branscher.


Unionen.se

Sveriges största fackförbund för egenföretagare. Kraftfull inkomstförsäkring, kostnadsfri verksamhets- och juridisk rådgivning. Just nu bjuder Unionen på de tre första månadernas medlemsavgifter. Gör som 600 000 andra svenskar gå med och prova på att vara medlem hos Unionen.


Foretagarna.se

Landets främsta intresseorganisation för företagare finns representerade över hela riket med 18 regionala kontor och över 250 lokala föreningar och mötesplatser. Sammantaget representerar Företagarna ca 70 000 bolag och har omkring 48 000 medlemmar. Huvudsyftet med organistationen är att tillvarata näringsidkares intressen och stärka företagandet i landet. Medlemmar får även tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning, förmånliga försäkringar och andra fördelaktiga förmåner.


FF.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en realtivt liten organisation, men med resurser och kraft som motsvarande större sammanslutningar.


Kvinnorforetag.nu

Ett nätverk för kvinnliga företagare inom alla typer av branscher och verksamhetsområden. Föreningen har sitt säte i Lidingö, Stockholm.


Smaforetagarna.eu

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation skapad för dig som drivet ett eget mindre företag.

Yrkesforbund.se

Det finns en mängd sammanslutningar och organisationer där yrkesarbetande samlas i intresseorganisationer utifrån intressen. På yrkesförbund.se hittar du organisationer utifrån yrkestillhörighet.