Sponsring / Gåvor / Välgörenhet / Bistånd

Det har sagts att verkligt välmående kommer av givande. Som företagare har du stora möjligheter att hjälpa till genom välgörenhet och bistånd, men även genom sponsring av lokalföreningar.


Kiva.org

Mikrolån är ett begrepp som används för att beskriva små krediter som gör att människor i fattigare delar av världen kan få möjligheter att förverkliga drömmar om entreprenörskap eller utbildningar. Kiva Microfunds är en organisation med säte i San Francisco som gör det möjligt att som privatperson låna ut pengar till behövande människor.


Redcross.se

Röda korset är en välkänd biståndsorganisation som hjälper till på plats vid kris- och behovsområden. Företag kan engagera sig ekonomiskt bland annat genom att bli företagsvän.


Unhcr.org

UNHCR är FN:s stödorganisation för flyktingar. Rädda liv genom att skänka pengar till människor i svältdrabbade områden och krigszoner.