Statistik: Andel företag 2014 utifrån bransch

Data hämtad från SCB som visar det totala antalet företag i Sverige och antal samt andel per bransch.

Antal Andel
Jordbruk, skogsbruk, fiske: 245 994 23
Jordbruk, skogsbruk 244 277 23
Fiske och vattenbruk 1 717 0
Industri: 150 232 14
Utvinning av mineral 710 0
Tillverkning 51 046 5
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 919 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 085 0
Byggverksamhet 95 472 9
Tjänster: 667 420 62
Parti- och detaljhandel 122 843 12
Transport och magasinering 28 600 3
Hotell- och restaurangverksamhet 30 343 3
Informations- och kommunikationsverksamhet 55 191 5
Finans- och försäkringsverksamhet 16 158 2
Fastighetsverksamhet 52 926 5
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 165 910 16
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 35 908 3
Utbildning 23 510 2
Vård och omsorg, sociala tjänster 33 197 3
Kultur, nöje, fritid 53 260 5
Annan serviceverksamhet 49 571 5
Förvärvsarbete i hushåll 3 0
Huvudgrupp saknas 5 861 1
Totalt 1 069 507 100